Arbeidsrecht


Wij staan werkgevers en werknemers bij met advies over: 

  • Het opstellen of aanpassen van de arbeidsovereenkomst, waarbij wij rekening houden met eventuele wetswijzigingen en de geldende cao;
  • Ontslag en ontslagvergoeding, alsmede het opstellen en beoordelen van de vaststellingsovereenkomst bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • Conflicten over de arbeidsovereenkomst;
  • Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid;
  • Een concurrentiebeding of relatiebeding;
  • De rechten en plichten van partijen bij een reorganisatie vanwege bedrijfseconomische redenen;
  • Het sociale zekerheidsrecht.