Contractenrecht


Wij stellen vrijwel elke overeenkomst voor je op die je nodig hebt om onbezorgd te kunnen ondernemen. Het opstellen van overeenkomsten is een precisiewerk. Een foutieve of onvolledige formulering kan namelijk grote (financiële) gevolgen hebben. Ook bieden we bijstand als er tussen partijen een geschil bestaat over de nakoming of uitlegging van de overeenkomst. 

 

Wij maken of toetsen onder meer de hieronder genoemde overeenkomsten of documenten. Staat de overeenkomst die je zoekt er niet bij? Mogelijk kunnen wij je toch hierbij helpen. Neem in dat geval even vrijblijvend contact met ons op. 


 • Aandeelhoudersovereenkomst; (Gelijkwaardige verhouding, ongelijkwaardige verhouding, joint venture).
 • Agentuurovereenkomst;
 • Algemene voorwaarden;
 • Freelance werkzaamheden, levering van producten of diensten, opleiding en training, verhuur.
 • Arbeidsovereenkomst; (Onbepaalde tijd, bepaalde tijd, min-max contract, oproepcontract, uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst, tussen BV en statutair directeur).
 • Bedrijfsreglement;
 • Bemiddelingsovereenkomst;
 • Bewerkersovereenkomst;
 • Bruikleenovereenkomst;
 • Concurrentiebeding;
 • Disclaimer;
 • Distributieovereenkomst;
 • Eigen risico verklaring;
 • Exclusiviteitsovereenkomst;
 • Franchiseovereenkomst;
 • Garantstelling;
 • Geheimhoudingsverklaring/ overeenkomst;
 • Geldleningsovereenkomst;
 • Joint venture overeenkomst;
 • Huurovereenkomst;
 • Huurkoop;
 • Kickback fee overeenkomst;
 • Koop- en verkoopovereenkomst producten;
 • Koop- en verkoopovereenkomst aandelen;
 • Koop- en verkoopovereenkomst activa;
 • Leaseovereenkomst;
 • Letter of intent;
 • Licentieovereenkomst;
 • Maatschapscontract;
 • Managementovereenkomst;
 • Onderhouds- en servicecontract producten;
 • Onderhuurovereenkomst;
 • Overeenkomst van opdracht;
 • Overeenkomst van tussenkomst;
 • Privacy statement;
 • Raamovereenkomst;
 • Reglement Cliëntenraad;
 • Reglement Raad van Bestuur;
 • Reglement Raad van Toezicht;
 • Relatiebeding;
 • Samenwerkingsovereenkomst;
 • Service level agreement;
 • Stage-overeenkomst;
 • Statuten beoordelen;
 • Uittredingsovereenkomst;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Vennootschapscontract;
 • Verzuimprotocol;
 • Volmacht;
 • Werving & selectie overeenkomst