Incassotrajecten


Blijft jouw vordering onbetaald?

 

Om jouw vordering te incasseren nemen wij jouw dossier in behandeling voor een bedrag van € 50,00 exclusief BTW. De debiteur zal dan met (gemiddeld) twee tot vier brieven per aangetekende post worden gesommeerd om de volledige vordering, inclusief incassokosten, te voldoen. Ook zal er telefonisch contact worden opgenomen met de debiteur. De behandelingskosten van € 50,00 exclusief BTW zijn daarmee kostendekkend. 

 

Na voldoening van de volledige vordering komen de betaalde incassokosten aan ons toe. Als de debiteur de vordering betaalt zonder de incassokosten te voldoen en het dossier wordt in overleg met jou gesloten, dan ben je een percentage van 10% van de ontvangen gelden verschuldigd aan ons, met een minimum van € 40,00 exclusief BTW.

 

Betaalt de debiteur nog niet nadat wij onze sommatiebrieven hebben verzonden en telefonisch contact hebben opgenomen? Dan wordt in overleg met jou het vervolgtraject bepaald. Er kan dan een gerechtelijke procedure worden gestart om een vonnis van de rechtbank te bemachtigen.